OWA JAWA

Sinden hutan Jawa yang semakin sunyi

Nyanyian mereka tak lagi ramai. Populasi mereka kian terancam. Bantu mereka agar tetap ada di hutan jawa.

Visi Kami

"Terwujudnya kelestarian Owa Jawa dan habitatnya, selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan"

Misi Kami

Menyelamatkan Owa Jawa dari kepunahan

Merehabilitasi Owa Jawa dan melepasliarkan ke habitat alami

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Owa Jawa dan habitatnya

Meningkatkan kerjasama antara stakeholder dalam pelestarian Owa Jawa dan habitatnya

"Dari setiap bayi Owa Jawa yang diperdagangkan dan dipelihara, ada dua induk yang dikorbankan"

Kabar Owa Jawa

Populasi Owa Jawa diperkirakan tinggal 2000-4000 individu

Hilangnya habitat merupakan ancaman terbesar bagi populasi Owa Jawa di alam. Hal ini semakin diperparah dengan maraknya perburuan dan perdagangan bayi Owa Jawa untuk dijadikan peliharaan.

Mitra dan Sponsor